HUSLEIESERVICE AS

OM OSS

Husleieservice as tilbyr fakturering av fellesutgifter og husleie. Tjenesten kan brukes på alle typer bolig- og næringseiendommer organisert som borettslag, sameier, boligaksjeselskap, andre boligsammenslutninger, utleieeiendommer m.v. våre oppdragsgivere er eiere av fast eiendom og forretningsførere. Vi skaffer våre oppdragsgivere fullstendig og nøyaktig økonomisk oversikt slik at du som kunde får et effektivt styringsverktøy.

VÅRE TJENESTER

UTSENDELSE AV BANKGIROBLANKETTER

*

RAPPORTERING INNTIL 2 GANGER PR. MÅNED

*

AVTALEGIRO / eFAKTURA

*

RESTANSE – OG FORSKUDDSLISTE

*

LEIEFORHOLDSLISTE / ETIKETTER

*

INNBETALINGSLISTE / KONTERINGSJOURNAL

*

RÅDGIVNING

*

PURRINGER

*

TVANGSFULLBYRDELSE OG UTKASTELSE

*

INKASSO

*

VÅRE OPPDRAGSGIVERE

 

                  

 

 

        

 

 

Kontakt oss idag, så skal vi se hva vi kan gjøre for deg.

VÅRE PRODUKTER OG PRISER

HUSLEIEGIRO UTEN AVREGNING

DETTE ER DET ENKLESTE ALTERNATIVET HVOR MAN FÅR SKREVET UT INNBETALINGSGIRO. MELDING OM BETALING ER GRUNNLAGET FOR KUNDENS RESKONTROFØRING.

 

 

 

KR. 103,00 - PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR

 

KR. 73,00  -  PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR, ANDRE FORFALL (KVARTALSVIS/HALVÅRLIG/ÅRLIG)

+

PORTO

 

1.

PRIS

HUSLEIEGIRO MED AVREGNING

DETTE ER ET NOE UTVIDET ALTERNATIV, SOM I TILLEGG TIL UTSKRIVING AV INN-

BETALINGSGIRO OGSÅ GIR EN OPPGAVE OVER INNBETALINGER INNTIL TO GANGER

PR. MÅNED. DENNE OPPGAVEN ER GRUNNLAGET FOR KUNDENS RESKONTROFØRING.

 

 

 

KR. 124,50 - PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR

 

KR. 92,00 -   PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR, ANDRE FORFALL (KVARTALSVIS/HALVÅRLIG/ÅRLIG)

 

KR. 25,00 -   ETABLERINGSPRIS, PR. LEIEFORHOLD

 

KR. 805,00 - MINSTEPRIS PR. EIENDOM PR. ÅR

 

+

OCR INNBETALINGSSERVICE, KID INFORMASJON, IFLG. PRISLISTE OCR

 

INNBETALINGSSERVICE (BELASTES DIREKTE, FAKTURERES IKKE SOM HUSLEIESERVICE).

PRISENE DEKKER UTSKRIVING AV INNBETALINGSBLANKETTER OG EN OPPGAVE OVER INNBETALINGER PR. MÅNED. FOR EKSTRA OPPGAVE KR. 62,00 PR. OPPGAVE.

 

PORTO

 

2.

PRIS

HUSLEIESERVICE MED FULL AVREGNING

ET ALTERNATIV SOM BL.A. INKLUDERER AUTOMATISK FØRING AV LEIEBOERRESKONTRO, PURREBREV OG JOURNAL MED SUMMER TIL REGNSKAP. DET ER MULIGHET FOR BRUK AV AVTALEGIRO SOM ALTERNATIV TIL GIRO, LIGNINGSOPPGAVER OG GEBYR VED PURRING.

 

 

 

KR. 187,00 - PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR, BANKGIRO ELLER AVTALEGIRO

 

KR. 139,00 - PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR, ANDRE FORFALL (KVARTALSVIS/HALVÅRLIG/ÅRLIG)

 

KR. 25,00  - ETABLERINGSPRIS, PR. LEIEFORHOLD

 

KR. 805,00 - MINSTEPRIS PR. EIENDOM PR. ÅR

 

KR. 37,00   - LIGNINGSOPPGAVER, PR. OPPGAVE

+

OCR INNBETALINGSSERVICE, KID INFORMASJON, IFLG. PRISLISTE OCR

 

INNBETALINGSSERVICE (BELASTES DIREKTE, FAKTURERES IKKE SOM HUSLEIESERVICE).

 

AVTALEGIRO, IFLG. PRISLISTE AVTALEGIRO (BELASTES DIREKTE, FAKTURERES IKKE SOM HUSLEIESERVICE).

 

PRISENE DEKKER EN FULL AVREGNINGSKJØRING PR. MÅNED.

 

FOR EKSTRA AVREGNING KR. 86,50 PR. EIENDOM PR. AVREGNINGSKJØRING.

 

LIGNINGSOPPGAVER HOLDES UTENOM VED BEREGNING AV MINSTEPRIS.

 

PORTO

3.

PRIS

HUSLEIESERVICE MED FULL AVREGNING FOR UTLEIEGÅRDER

ET ALTERNATIV SOM BL.A. INKLUDERER AUTOMATISK FØRING AV LEIEBOERRESKONTRO, PURREBREV OG JOURNAL MED SUMMER TIL REGNSKAP. DET ER MULIGHET FOR BRUK AV AVTALEGIRO SOM ALTERNATIV TIL GIRO OG GEBYR VED PURRING.

PRIS

4.

 

 

KR. 281,00 - PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR, BANKGIRO ELLER AVTALEGIRO, MÅNEDLIG FORFALL

 

KR. 208,00 - PR. LEIEFORHOLD PR. ÅR, ANDRE FORFALL (KVARTALSVIS/HALVÅRLIG/ÅRLIG)

+

OCR INNBETALINGSSERVICE, KID INFORMASJON. IFLG. PRISLISTE OCR

 

INNBETALINGSSERVICE (BELASTES DIREKTE, FAKTURERES IKKE SOM HUSLEIESERVICE).

 

AVTALEGIRO, IFLG. PRISLISTE AVTALEGIRO (BELASTES DIREKTE, FAKTURERES IKKE SOM HUSLEIESERVICE).

 

PRISENE DEKKER EN FULL AVREGNINGSKJØRING PR. MÅNED.

 

FOR EKSTRA AVREGNING KR. 200,00 PR. EIENDOM PR. AVREGNINGSKJØRING.

 

PORTO

 

ANDRE TJENESTER: PRIS OPPGIS PÅ FORESPØRSEL

 

VI ANBEFALER AT KONTOEN SPERRES FOR INNBETALING UTEN KID.

5.

ANDRE TJENESTER

PRIS OPPGIS PÅ FORESPØRSEL

TIL TOPPEN

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

ADVOKATFIRMAET MØRCH AS

VI SAMARBEIDER MED ADVOKAT-FIRMAET MØRCH AS OM OPPDRAG SOM KREVER ADVOKATBISTAND.  ADVOKATFIRMAET MØRCH ER ET FULLSERVICE ADVOKATFIRMA MED BRED KOMPETANSE INNEN DE FLESTE FORRETNINGSJURIDISKE OMRÅDER.

WWW.MORCH.NO

NORDBERG EINDOMS-FORVALTNING AS

NORDBERG EIENDOMSFORVALTNING AS ER EN FULLSERVICE LEVERANDØR INNEN EIENDOMSFORVALTNING OG EIENDOMSMEGLING, MED MEGET BRED KOMPETANSE PÅ DE ALLER FLESTE OMRÅDER INNEN FAST EIENDOM.

WWW.NORDBERG-EIENDOM.NO

SIMPLEWEB AS

SIMPLEWEB AS TILBYR WEBPORTALEN STYRET.ORG. STYRET.ORG ER EN SKYLØSNING FOR STYREARBEID FOR BOLIGEIENDOMMER OG NÆRINGSEIENDOMMER. INFORMASJON TIL BEBOERE OG EGEN NETTSIDE KAN INTEGRERES I WEBPORTALEN.

WWW.STYRET.ORG

KONTAKT OSS

KONTAKT OSS

HUSLEIESERVICE AS - ORG  NR: 975354539

+47 46 83 60 00

 

POST@HUSLEIESERVICE.NO

 

INKOGNITOGATA 33A, 0256 OSLO

 

T-BANE: LINJE 1,2,3,4,5 OG 6 STOPPER PÅ NATIONALTHEATERET SOM ER NÆRMESTE HOLDEPLASS.

 

 

TRIKK: LINJE 12 OG 13 STOPPER PÅ SOLLI PLASS OG LINJE 19 STOPPER I INKOGNITOGATEN.

 

 

BUSS: LINJE 30 OG 31 STOPPER PÅ SOLLI PLASS.

 

 

BIL: PARKERING I INKOGNITOGATEN 33. VI HOLDER TIL I ETASJEN OVER PARKERINGSHUSET.

 

THE SERVER ENCOUNTERED AN ERROR.

FORM RECEIVED.

SUBMITTING FORM...